KRONIKA BIBLIOTEKI KRAKÓW – 2019 ROK

Biblioteka Kraków włączyła się w realizację projektu miejskiego Kraków. Miasto Stanisława Wyspiańskiego. Z okazji 150. rocznicy urodzin krakowskiego artysty zorganizowano spotkanie autorskie z Moniką Śliwińską, autorką książki Wyspiański. Dopóki starczy życia, wydrukowano okolicznościowe pocztówki, a we wszystkich filiach zorganizowano akcję 150 pocztówek na 150. urodziny Wyspiańskiego, która polegała na pisaniu kartek pocztowych do mistrza. W Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” Biblioteki Kraków zorganizowano dwa spotkania. W wigilię urodzin artysty prof. dr hab. Magdalena Popiel wraz z prof. dr. hab. Wojciechem Ligęzą rozmawiali o tomiku „Czyim to jestem wymysłem?” Ja – niedokończony projekt Stanisława Wyspiańskiego. Odbyło się również spotkanie poświęcone historii książki Stanisław Wyspiański. Dzieła malarskie Stanisława Przybyszewskiego i Tadeusza Żuka-Skarszewskiego. Gośćmi byli prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk oraz Marta Romanowska. Przez cały rok w wybranych filiach bibliotecznych można było obejrzeć wystawę portretów, plakatów i rękopisów ­Wyspiańskiego.

7 stycznia w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” odbyła się premiera dokumentalnego filmu poświęconego prezydenturze Juliusza Lea Marzenie o wielkim Krakowie według scenariusza i w reżyserii Juliana Rachwała. W premierze uczestniczył prezydent Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski.

12 stycznia w Filii nr 3 Biblioteki Kraków spotkali się twórcy i kolekcjonerzy ekslibrisów z całej Polski. Podczas debaty mówiono o idei odrodzenia w Krakowie periodyku poświęconego ekslibrisom. Pismo takie ukazywało się, choć nieregularnie, staraniem krakowskiego kolekcjonera i animatora kultury Andrzeja Znamirowskiego (1944–2015).

Od 14 do 27 stycznia w filiach Biblioteki Kraków zorganizowano ferie zimowe, których przewodnim tematem było hasło Odkryj w sobie artystę. Bogatej ofercie spotkań, warsztatów literackich i plastycznych patronowali światowej sławy twórcy tej miary, co Stanisław Wyspiański (150. rocznica urodzin) i Paul Cézanne.

27 stycznia podpisana została umowa o współpracy między Biblioteką Kraków a Biblioteką Miejską im. Ervina Szabó w Budapeszcie. W imieniu Biblioteki Kraków dokument podpisał dyrektor dr Stanisław Dziedzic, stronę węgierską reprezentował dyrektor generalny Péter Fodor. Umowa została zawarta na okres trzech lat.

Sala obrad III Międzynarodowej Konferencji Oferta bibliotek a dostępność odbioru kultury w Muzeum Krakowa, fot. arch. Biblioteki Kraków

Sala obrad III Międzynarodowej Konferencji Oferta bibliotek a dostępność odbioru kultury w Muzeum Krakowa, fot. arch. Biblioteki Kraków

28 i 29 stycznia odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Oferta bibliotek a dostępność odbioru kultury, którą zorganizowała Biblioteka Kraków przy współudziale Urzędu Miasta Krakowa. Na konferencję złożyły się dwa panele tematyczne: Zbiory, usługi oraz infrastruktura bibliotek dla specjalnych grup użytkowników oraz Nowoczesne technologie i narzędzia wspomagające dostęp do kultury specjalnym grupom użytkowników. W konferencji, która odbyła się w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa, uczestniczyli przedstawiciele bibliotek dziewięciu państw: Chorwacji, Czech, Gruzji, Litwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Węgier oraz Wielkiej Brytanii, a także bibliotek z całej Polski i Krakowa. Uczestnicy konferencji podczas drugiego dnia zwiedzili najstarszy w Polsce klasztor ss. Benedyktynek w Staniątkach oraz unikatową biblioteczkę klasztorną ze słynnymi staniąteckimi kancjonałami.

W lutym Biblioteka Kraków we współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Mieczysława Karasia zorganizowała Miesiąc Języka Ojczystego, podczas którego w filiach bibliotecznych studenci przeprowadzili zajęcia: Jak rozumieć się bez słów (alternatywne i wspomagające formy komunikacji), Język filomatów – jak zwracali się do siebie Mickiewicz i jego przyjaciele, By z gazety znikły bzdety (warsztaty przygotowania gazety), Dykcja czy fikcja, Ilustracja książkowa literatury dziecięcej (ilustracja książkowa na wybranych przykładach z polskiej literatury dziecięcej XX i XXI wieku). Ponadto bibliotekarze zorganizowali spotkanie Czi-Tam – język polski jest ą-ę, podczas którego dzieci zmierzyły się z wierszykami logopedycznymi Marty Galewskiej-Kustry oraz szukały błędów językowych w przygotowanych zdaniach. Zorganizowano prelekcję na temat historii literatury polskiej oraz spotkanie poświęcone związkom frazeologicznym i ich zastosowaniu w życiu codziennym.

25 lutego dyrektor Biblioteki Kraków Stanisław Dziedzic spotkał się z konsulem generalnym Francji w Krakowie Frédérikiem de Touchet. Podczas spotkania przedstawiono działania Biblioteki Kraków oraz ustalono obszary współpracy z Instytutem Francuskim oraz Konsulatem Generalnym Francji w Krakowie.

26 marca, podczas tygodnia przyjaźni polsko-węgierskiej, dyrektor Biblioteki Kraków Stanisław Dziedzic oraz konsul Węgier w Krakowie László Marek Szubert otworzyli w Filii nr 46 (ul. Limanowskiego 4) wystawę Tysiąc lat przyjaźni polsko-węgierskiej w pracach artystów węgierskich. Na ekspozycji przedstawiono wykonane w różnych technikach malarskich i rękodzielniczych prace artystów węgierskich ukazujące wspólne wartości duchowe oraz bogate kontakty historyczne łączące oba kraje.

29 marca dyrektor Stanisław Dziedzic oraz zastępca dyrektora ds. merytorycznych Izabela Ronkiewicz-Brągiel przekazali na ręce Ireny Miszczuk, goszczącej w Krakowie nauczycielki języka polskiego z ukraińskiego miasta Chmielnicki, dar w postaci kilkudziesięciu książek. Trafiły one do biblioteki tamtejszego Technologicznego Liceum Wieloprofilowego im. Artema Mazura, z której korzysta 500 uczniów uczestniczących w obowiązkowych zajęciach z języka polskiego. Ofiarowane książki stanowią ważny element realizowanego przez Bibliotekę ­Kraków programu pomocowego skierowanego do sąsiadów zza wschodniej granicy.

W marcu rozpoczęły się oficjalne prace nad II wydaniem Encyklopedii Krakowa, zlecone Bibliotece Kraków przez prezydenta Miasta Krakowa. Na czele zespołu redakcyjnego, powołanego przez prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego, stoi prof. dr hab. Jacek Purchla – redaktor naukowy Encyklopedii Krakowa. W skład zespołu wchodzą: prof. dr hab. Krzysztof Broński (dział Życie gospodarcze), prof. dr hab. Andrzej Chwalba (dział Życie polityczne i samorząd), dr Stanisław Dziedzic (dział Cracovia Sacra), dr Karolina Grodziska (dział Nauka i biografistyka), prof. dr hab. Zbigniew Mirek (dział Geografia i środowisko przyrodnicze), dr Michał Niezabitowski (dział Historia i kalendarium), prof. dr hab. Jacek Popiel (dział Literatura, teatr, muzyka, film), prof. dr hab. Łukasz Sroka (dział Życie społeczne – mniejszości, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, sport, turystyka, czasopiśmiennictwo); prof. Jacek Purchla (dział Architektura i urbanizacja) i prof. dr hab. Marek Walczak (dział Sztuka [malarstwo, rzeźba, grafika, architektura], rzemiosło artystyczne, fotografia).

15 kwietnia, z okazji jubileuszu 70-lecia powstania Nowej Huty, rozpoczęła się akcja Wyzwanie czytelnicze. Ogłaszamy Czyn Obywatelski: Przeczytaj 70 książek na 70 lat Nowej Huty. Do Czynu przystąpiły 232 osoby, spośród których 70 zdobyło Pakiet Przodownika Czytelnictwa.

Między 8 a 15 maja zorganizowano Tydzień Bibliotek z Biblioteką Kraków, który był integralną częścią XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem #biblioteka. Czytelnicy naszej biblioteki mieli możliwość wzięcia udziału w akcji bookcrossingowej, a także uczestniczenia w spotkaniach autorskich z Beatą Ostrowicką, Alicją Biedrzycką, Justyną Bednarek, Agnieszką Zimnowodzką, Agnieszką Tyszką. Odbyły się też spektakle teatralne w wykonaniu aktorów Teatru Lalek Bajka oraz Studia Teatralnego KRAK-ART, a także spacery literackie pod nazwą Wawelskie spotkania prowadzone przez Joannę Świtałę, warsztaty ilustratorskie z Joanną Rusinek, wystawa ilustracji Elżbiety Wasiuczyńskiej oraz warsztaty z artystą malarzem, grafikiem i fotografem Robertem Urbańskim.

11 maja w Teatrze Groteska odbyła się uroczysta gala finałowa V Konkursu Czytelnik Roku 2018/2019. Konkurs odbywał się w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii I (6–9 lat) Czytelnikiem Roku została Magdalena Jazgar, a wyróżnienia otrzymały Aleksandra Dzimińska i Natalia Gorgoń; w kategorii II (10–15 lat) Czytelnikiem Roku została Julia Mermon, a wyróżnienia otrzymali Karol Wnęk i Karol Lach; w kategorii III (powyżej 15 lat) Czytelnikiem Roku została Agnieszka Rashed, a wyróżnienia otrzymali Dorota Fabian i Bogusław Krzemiński. Nagrodą specjalną i tytułem Czytającego Rodzica uhonorowano Dorotę Fabian z synem. W piątej edycji konkursu uczestniczyło 164 czytelników, którzy łącznie przeczytali 11 963 książki. Nagrody laureatom wręczyły Magdalena Doksa-Tverberg, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, oraz Izabela Ronkiewicz-Brągiel, zastępca dyrektora Biblioteki Kraków.

Między 17 a 19 maja na zaproszenie Biblioteki Miejskiej w Zagrzebiu oraz Biblioteki Miejskiej w Opatii do Chorwacji udała się delegacja Biblioteki Kraków w składzie: dyrektor Stanisław Dziedzic, zastępca dyrektora ds. merytorycznych Izabela Ronkiewicz-Brągiel oraz Jan Brodowski piastujący samodzielne stanowisko ds. kontaktów zewnętrznych i statystyk. W trakcie wizyty zainaugurowano współpracę z Biblioteką Miejską w Zagrzebiu, podpisano ponadto umowę o współpracy na lata 2019–2021. Pod dokumentem podpisy złożyli dyrektorzy Stanisław Dziedzic oraz Višnja Cej. Spośród tematów, które zdominowały spotkanie dwustronne, znalazły się między innymi kwestie dotyczące rozbudowy infrastruktury. 18 maja dyrektor Stanisław Dziedzic podpisał umowę o współpracy na lata 2019–2021 z dyrektor Biblioteki Miejskiej w Opatii panią Suzaną Šturm-Kržić, wieńcząc tym samym dotychczasową współpracę. Równocześnie doszło do kolejnej wymiany księgozbiorów, dzięki której Biblioteka Kraków dysponuje obecnie największym w Krakowie zasobem książek w języku chorwackim.

19 maja w parku Jordana Biblioteka Kraków uczestniczyła w organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa Święcie Rodziny Krakowskiej. Z tej okazji w Strefie Czytelnika, w ramach Czytelniczej Sztafety Rodzinnej, odbyły się rozgrywki literackie i sportowe oraz warsztaty kaligrafii, a ponadto można się było sfotografować przy użyciu fotoramek literackich.

31 maja w Filii nr 49 (os. Tysiąclecia 42) odbył się wernisaż wystawy Tymczasem w innym miejscu / Stulecie czeskiego komiksu. Ekspozycję zrealizowano jako część projektu Europejska powieść graficzna, czyli lato z komiksem w Bibliotece Kraków we współpracy z Czeskim Centrum w Warszawie.

1 czerwca w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się uroczystość wręczenia Krystynie Jandzie medalu „Za mądrość obywatelską”. Laudację na cześć laureatki wygłosił Jerzy Stuhr. Powołana przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego kapituła przyznająca medal „Za mądrość obywatelską” w uzasadnieniu stwierdziła, iż jest to wyróżnienie „za mądrość, która w dzisiejszych czasach jest też odwagą, oraz za niezwykłe wzruszenia artystyczne, które dają nam także obywatelską nadzieję”. Nagroda, ustanowiona w 2006 roku przez Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Kraków”, ma charakter honorowy, a jej materialnym wyrazem jest medal zaprojektowany przez artystę plastyka Janusza Trzebiatowskiego.

4 i 5 czerwca delegacja Biblioteki Kraków w składzie: zastępca dyrektora ds. merytorycznych Izabela Ronkiewicz-Brągiel oraz Jan Brodowski, piastujący samodzielne stanowisko ds. kontaktów zewnętrznych i statystyk, złożyła rewizytę w Bibliotece Miejskiej w Budapeszcie. W trakcie konferencji Biblioteki publiczne w XXI wieku – w partnerstwie ze światem cyfrowym Izabela Ronkiewicz-Brągiel wygłosiła referat Edukacja informacyjna i cyfrowa w polskich bibliotekach publicznych na przykładzie Biblioteki Kraków.

11 czerwca w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” uroczyście ogłoszono wyniki trzeciej edycji Nagrody Żółtej Ciżemki. Laureatkami zostały Katarzyna Maziarz (tekst) i Małgorzata Zając (ilustracje) za książkę Trochębajki o Stanisławie Wyspiańskim (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2018). Nagrody wręczyli Andrzej Kulig, pierwszy zastępca prezydenta Miasta Krakowa, oraz Stanisław Dziedzic, dyrektor Biblioteki Kraków. Oprócz gratyfikacji finansowej zwyciężczynie konkursu otrzymały statuetkę Żółtej Ciżemki autorstwa prof. Krzysztofa Nitscha.

Akcja lato, obejmująca czas wakacji, przebiegła pod hasłem ZaBOOKuj wakacje z Biblioteką Kraków. W filiach Biblioteki Kraków wakacje przebiegały w rytmie dwóch ważnych projektów bibliotecznych: Festiwal Magia Czytania z Fundacją PZU. Edycja II oraz Krakowska rodzina sięga po książki dla córki i syna realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Spośród licznych spotkań i codziennych zajęć warto wymienić: Molikowe Rejsy Literackie po Wiśle, Konkurs na Najpiękniejszego Mola i Motyla Książkowego, Poranki z książką, a także głoś­ne czytanie książek: o psiej wierności pod pomnikiem psa Dżoka, legend krakowskich pod pomnikiem Smoka Wawelskiego oraz historii niedźwiedzia Wojtka w parku Jordana. Podczas pikników odbywały się gry literackie i zabawy plenerowe. Szczególną atrakcją była wielkoformatowa gra planszowa Nakarm smoka. Książki czytano też w parku Jordana oraz w wiosce bibliotecznej w parku Bednarskiego. Oprócz tego dzieci pisały, wysyłały i czytały pocztówki z wakacji. Uczestniczyły też w akcji Wyślij kartkę do Powstańca.

11 i 12 lipca Biblioteka Kraków uczestniczyła w Międzynarodowym Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival. W Rabce zaprezentowana została działalność naszej biblioteki, a Jerzy Stuhr w altanie Pod Grzybkiem czytał książkę Trochębajki o Stanisławie Wyspiańskim Katarzyny Maziarz z ilustracjami Małgorzaty Zając – nagrodzoną w trzeciej edycji Nagrody Żółtej Ciżemki.

W sierpniu z okazji jubileuszu 70-lecia powstania Nowej Huty ogłoszono konkurs na najlepszy mem internetowy lub krótki film promujący Nową Hutę. W grudniu jury po długich i burzliwych obradach w ­kategorii „Film” uhonorowało Jakuba Szweda za obraz  Nowa Huta – 70-lecie (I miejsce), Adriannę Ożóg za Ciekawe miejsca w Nowej Hucie i Anitę Muchę za Łąki nowohuckie (II miejsce) oraz Joannę Cupiał za Spacer po Nowej Hucie (III miejsce), a w kategorii „Mem” wyróżniło pracę Mikołaja Badury zatytułowaną 70 lat mija, a Huta wciąż Nowa.

14 sierpnia dyrektor Stanisław Dziedzic spotkał się z kierownikiem Domu Norymberskiego w Krakowie Renatą Kopyto i przedstawił działania Biblioteki Kraków oraz możliwe obszary współpracy obu instytucji.

28 sierpnia w Fili nr 46 (ul. Limanowskiego 4) odbył się wernisaż wystawy René Goscinny i jego bohaterowie w Bibliotece Kraków. Wydarzenie, zrealizowane przez Bibliotekę Kraków w Światowym Dniu Publicznego Czytania Komiksów, stanowiło trzecią odsłonę wakacyjnego cyklu Europejska powieść graficzna, czyli lato z komiksem w Bibliotece Kraków. Biblioteka Kraków we współpracy z Instytutem Francuskim i Konsulatem Generalnym Francji w Krakowie, a także z Biblioteką Jagiellońską, Muzeum Narodowym w Krakowie i Krakowskim Stowarzyszeniem Komiksowym zaprezentowała najpopularniejszych bohaterów giganta europejskiego komiksu – René Goscinnego. Autorska wystawa (trwająca do końca wrześ­nia) obejmowała blisko 50 eksponatów – figurek, plakatów, monet, przypinek oraz gier planszowych – pochodzących z bogatej kolekcji pana Wojciecha Jamy.

Odnowione pomieszczenia Filii nr 10 Biblioteki Kraków, fot. arch. Biblioteki Kraków

Odnowione pomieszczenia Filii nr 10 Biblioteki Kraków, fot. arch. Biblioteki Kraków

Odnowione pomieszczenia Filii nr 10 Biblioteki Kraków, fot. arch. Biblioteki Kraków

W sierpniu otwarto dla czytelników odnowioną Filię nr 10 (al. 29 Listopada 59). Remont kapitalny objął modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej, położono nową posadzkę gresową, wymieniono okna i drzwi (zewnętrzne i wewnętrzne), wykonano podmurówki ściany frontowej oraz wentylację mechaniczną i klimatyzację, zmodernizowano centralne ogrzewanie, zamontowano nowe oświetlenie i sanitariaty, pomalowano ściany i sufity, założono nowe przyłącze elektryczne. Na koniec wykonano nowe meble oraz zakupiono sprzęt komputerowy i kserokopiarkę. Zgodnie z projektem aranżacji w przestrzeni bibliotecznej wyodrębniono dział dla dzieci, wypożyczalnię dla dorosłych, niewielką czytelnię z działem dla młodzieży oraz stanowiska komputerowe.

Jacek Majchrowski – prezydent Miasta Krakowa, i Dorota Segda – rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego, podczas Narodowego Czytania, fot. arch. Biblioteki Kraków

Jacek Majchrowski – prezydent Miasta Krakowa, i Dorota Segda – rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego, podczas Narodowego Czytania, fot. arch. Biblioteki Kraków


Narodowe Czytanie, Anna Polony – artystka sceniczna, dr Stanisław Dziedzic – dyrektor Biblioteki Kraków, fot. arch. Biblioteki Kraków

Narodowe Czytanie, Anna Polony – artystka sceniczna, dr Stanisław Dziedzic – dyrektor Biblioteki Kraków, fot. arch. Biblioteki Kraków

7 września Biblioteka Kraków uczestniczyła w ósmej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania pod hasłem Nowele polskie. Przed południem na scenie Nowohuckiego Centrum Kultury, współorganizatora imprezy, fragmenty polskich nowel przeczytali Małgorzata Bogajewska (dyrektor Teatru Ludowego), Magdalena Doksa-Tverberg (dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK), Jan Franczyk (redaktor naczelny „Głosu – Tygodnika Nowohuckiego”), Jerzy Fedorowicz (senator RP), Jerzy Fedorowicz jr. (zastępca dyrektora Teatru Ludowego), Jerzy Friediger (dyrektor Szpitala im. S. Żeromskiego), Urszula Grabowska (aktorka), Lidia Jazgar (wokalistka zespołu Galicja), Stanisław Moryc (przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII), Robert Piaskowski (pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury) oraz Sławomir Pietrzyk (wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa). Wydarzenie uświetnił przejazd Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Czytanie prowadzili Stanisław Dziedzic (dyrektor Biblioteki Kraków) oraz Zbigniew Grzyb (dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury). W godzinach popołudniowych Narodowe Czytanie odbyło się na placu Szczepańskim. Głośną lekturę nowel poprzedził koncert Chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie oraz Chóru Absolwentów I LO w Krakowie Kanon pod batutą Ryszarda Źróbka. Interpretacje wybranych fragmentów przedstawili: Jacek Majchrowski (prezydent Miasta Krakowa), Dominik Jaśkowiec (przewodniczący Rady Miasta Krakowa), Małgorzata Jantos (radna Miasta Krakowa), Dorota Segda (rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie), Joanna Schoen (scenografka) oraz aktorzy: Krzysztof Jędrysek, Ewa Kaim, Anna Polony, Jacek Romanowski i Jerzy Trela. Spotkanie prowadził Paweł Kumięga. Krakowskie Narodowe Czytanie uświetnił występ tancerzy z Baletu Dworskiego Cracovia Danza. Przy tej okazji uczciliśmy 200. rocznicę urodzin wielkiego kompozytora Stanisława Moniuszki (1819–1872), którego utwory zaprezentowały krakowskie chóry oraz tancerze. W ramach projektu Narodowy charakter twórczości Stanisława Moniuszki, dofinansowanego przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej, wydarzenie transmitowano do partnerskiej Centralnej Biblioteki Miasta Wilna. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane przez Bibliotekę Kraków i miało na celu nie tylko dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców w kraju, ale także do Polaków mieszkających na Litwie.

Narodowe Czytanie na pl. Szczepańskim, fot. arch. Biblioteki Kraków

Narodowe Czytanie na pl. Szczepańskim, fot. arch. Biblioteki Kraków

Między 25 i 27 września z roboczą wizytą w Bibliotece Kraków gościły przedstawicielki Biblioteki Centralnej Miasta Wilna: zastępca dyrektora Simona Žilienė oraz Rita ­Venskūnienė. Wizyta odbyła się przy okazji udziału w konferencji Bibliotekarz – specjalista w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą zorganizowanej jako jeden z punktów realizowanego przez Bibliotekę Kraków projektu Czas bibliotekarzy – cykl szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych (dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury). W trakcie konferencji przedstawicielki zaprzyjaźnionej biblioteki wygłosiły referat zatytułowany Moc biblioteki: ile kapeluszy może mieć bibliotekarz. Odbyły się także konsultacje dotyczące wspólnych działań w 2020 roku.

28 września na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego odbył się finał Konkursu na Najpiękniejszego Mola Książkowego i Motyla ogłoszonego przez Bibliotekę Kraków w ramach projektu Krakowska rodzina sięga po książki dla córki i syna.

29 września odbył się III Krakowski Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji cztery filie Biblioteki Kraków udostępniły swe zbiory czytelnikom w niedzielę. W każdej placówce zorganizowano spotkanie autorskie połączone z głośnym czytaniem. Filie odwiedzili poeta Józef Baran oraz pisarze Marcin Pałasz, Barbara Gawryluk, Magdalena Stachula i Lucyna Olejniczak.

Z końcem września zamknięto Filię nr 45 (ul. Teligi 24) i rozpoczęto remont kapitalny lokalu, powiększonego o dodatkowe 100 m2. Prace modernizacyjne objęły pozyskane pomieszczenia oraz istniejącą wypożyczalnię dla dorosłych i dzieci, łącznie 250 m2. Zdemontowano konstrukcję sufitów i zamontowano nowe sufity podwieszane, wykonano nową instalację elektryczną i teletechniczną, zmodernizowano sieć wodno-kanalizacyjną, położono posadzkę podłogową, wyburzono część ścian i zamontowano nowe ścianki działowe, zmodernizowano sanitariaty, wymieniono drzwi wewnętrzne, zamontowano oświetlenie oraz wentylację mechaniczną i klimatyzację, a także pomalowano ściany i sufity. Wykonano też częściowo nowe meble i elementy wyposażenia, uzupełniając nimi poprzednio wykorzystywane umeblowanie. Zakupiono dodatkowy sprzęt komputerowy i audiowizualny. Otwarcie po remoncie nastąpi w marcu 2020 roku.

Noc Poezji w Nowej Hucie, fot. arch. Biblioteki Kraków

Noc Poezji w Nowej Hucie, fot. arch. Biblioteki Kraków


Tramwaj Poezji jeżdżący po Krakowie podczas Nocy Poezji, fot. arch. Biblioteki Kraków

Tramwaj Poezji jeżdżący po Krakowie podczas Nocy Poezji, fot. arch. Biblioteki Kraków

12 października Biblioteka Kraków uczestniczyła w 9. Nocy Poezji odbywającej się pod zaczerpniętym z poezji Edwarda Stachury mottem: „Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba…”. Z tej okazji po Krakowie jeździł Poetycki Tramwaj, w którym czytano i śpiewano znane i nieznane utwory poetyckie, przeprowadzono grę literacko-rekreacyjną Gdzie się ukryły wiersze Tuwima (plac Jana Nowaka Jeziorańskiego), zaprezentowano literacko-graficzny pokaz multimedialny o Nowej Hucie zatytułowany Dla wszystkich starczy miejsca (aleja Róż i Filia nr 56), zrealizowano poetyckie Warsztaty Loesje (Filia nr 44), otwarto wystawę Poeci w ekslibrisie w Galerii Ekslibrisu Biblioteki Kraków (Filia nr 3), zorganizowano poetycki slam i karaoke Wędrówką życie jest człowieka (Filia nr 56) oraz zaprezentowano filmowe portrety literackie: Beata Szymańska. Złota godzina według scenariusza i w realizacji Tomasza Kamińskiego oraz Adam Ziemianin. Kochajcie czasem poetę według scenariusza i w realizacji Ewy Święs-Kucybały (Filia nr 21). Ponadto w klasztorze oo. Augustianów odbyła się przygotowana i zaprezentowana przez Jakuba Kosiniaka audycja poetycka Harasymowicz versus…, a w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” Jacek Wojciechowski zaprezentował spektakl słowno-muzyczny Nie brooklyński most. Edward Stachura.

12 października w Filii nr 21 odbyła się premiera filmu Piszę, jak patrzy dziecko. Julian Kornhauser według scenariusza i w reżyserii Marty Węgiel. Film zrealizowano we współpracy z TVP Kraków jako część cyklu Filmowe portrety literackie. Projekcja filmu odbyła się podczas 9. Nocy Poezji.

17 i 18 października odbyło się XX Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej zatytułowane „Z pastorałem przez kontynenty”. Kardynałowie i biskupi polskiego pochodzenia w świecie, którego współorganizatorem była Biblioteka Kraków. Pierwszego dnia w Sali Fontany Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” zaprezentowano książkę zawierającą teksty referatów zgłoszonych do konferencji oraz albumy wydane przez głównego organizatora sympozjum – Fundację Semper Polonia działającą pod auspicjami prof. dr. hab. Zbigniewa Judyckiego. Główne obrady sympozjum odbyły się drugiego dnia w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa. Referaty przedstawiali goście z Polski oraz z Anglii, Francji, USA i Ameryki Południowej. Bibliotekę Kraków reprezentowali Stanisław Dziedzic i Janusz Paluch. Specjalnymi gośćmi byli księża kardynałowie Zenon Grocholewski z Watykanu i Stanisław Dziwisz z Krakowa. Przy okazji konferencji prof. Zbigniew Judycki uhonorował Krzyżem Zasługi Muzeum Niepodległości w Warszawie między innymi prezydenta miasta Krakowa prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego i dr. Stanisława Dziedzica, dyrektora Biblioteki Kraków.

W październiku dzięki współpracy z Biblioteką Miejską w Bordeaux i przy współudziale Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Krakowa do Biblioteki Kraków trafiło blisko 80 książek w języku francuskim przeznaczonych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci oraz młodzieży. Książki trafiły do Filii nr 21 (ul. Królewska 59) i są dostępne w Wypożyczalni Obcojęzycznej.

Pomieszczenia odnowionej Filii nr 51 Biblioteki Kraków, fot. arch. Biblioteki Kraków

Pomieszczenia odnowionej Filii nr 51 Biblioteki Kraków, fot. arch. Biblioteki Kraków

Biblioteka Gier Planszowych w Bibliotece Kraków21 listopada uroczyście otwarto odnowioną Filię nr 51 (os. Kalinowe 4). Remont kapitalny lokalu obejmował wymianę części okien i zamontowanie drzwi wejściowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wymianę drzwi wewnętrznych, modernizację i przebudowę sanitariatów (łącznie z toaletą dla osób niepełnosprawnych), wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wyburzenie ścian i montaż nowych ścianek działowych, modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej, położenie posadzek gresowych oraz przemysłowych wykładzin podłogowych, wymianę oświetlenia, malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie nowego przyłącza elektrycznego (wewnętrznej linii zasilającej). Wykonano i zakupiono również nowe meble. W filii wydzielono strefy dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych, urządzono stanowiska komputerowe, pomieszczenia sanitarne, socjalne i magazynowe, a także zakupiono dodatkowy sprzęt komputerowy. W bibliotece swoje miejsce znalazł kilkutysięczny księgozbiór ofiarowany Bibliotece Kraków przez prof. dr. hab. Bolesława Farona – rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1975–1981), ministra oświaty i wychowania (1981–1985), radcy ds. kultury i dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Wiedniu (1986–1990), a nade wszystko historyka literatury, krytyka i publicysty literackiego oraz wydawcy. Zmodernizowane pomieszczenia mieszczą obecnie 33-tysięczny, wielotematyczny księgozbiór oraz gry planszowe. Kierownikiem filii jest Celestyna Zugaj.

Międzynarodowe Targi Książki – stoisko Biblioteki Kraków z zachęcającym do czytania słynnym Molem Książkowym naszej biblioteki, fot. arch. Biblioteki Kraków

Międzynarodowe Targi Książki – stoisko Biblioteki Kraków z zachęcającym do czytania słynnym Molem Książkowym naszej biblioteki, fot. arch. Biblioteki Kraków

Od 24 do 27 października Biblioteka Kraków uczestniczyła w 23. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Na swoim stoisku zaprezentowała działalność i aktywność placówki w kulturalnym życiu Krakowa. Osoby należące do biblioteki i posiadające przy sobie kartę czytelnika zachęcano do udziału w akcji Randka w ciemno z książką, a osobom chcącym się zapisać do biblioteki podczas targów oferowano atrakcyjny pakiet powitalny. Zorganizowano ponadto plebiscyt dla młodych czytelników na wybór imienia dla maskotki Biblioteki Kraków Mola Książkowego, a w Dziecięcej Strefie Warsztatowej zorganizowano trzy spotkania edukacyjne dla dzieci w wieku 7–9 lat zatytułowane Jestem EKOczytelnikiem. Przy stoliku autorów książek wydanych przez Bibliotekę Kraków zasiedli Zofia Zarębianka, Krzysztof Lisowski i Zdzisław Furgał.

Biblioteka Kraków po raz drugi włączyła się w organizację pasma Conrad w bibliotece realizowanego jako jeden z punktów programu Festiwalu Conrada. W filiach bibliotecznych zorganizowano spotkanie z Agnieszką Taborską, autorką książek dla dzieci Licho i inni, Szalony zegar, warsztaty ilustratorskie z Urszulą Palusińską, autorką książki Czy to długo czy krótko?, a także spotkania z Jackiem Dukajem, który rozmawiał z czytelnikami o swojej najnowszej książce Po piśmie, oraz z Barbarą Gawryluk, która przybliżyła historię psa Dżoka, i Jackiem Lewkowiczem, który uzupełnił jej opowieść wykładem o psich manierach.

Biblioteka Kraków uczestniczyła w 23. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

Biblioteka Kraków uczestniczyła w 23. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

W dniach 29–30 listopada odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, poeta Karpat. Próba nowego odczytania” zorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej i Bibliotekę Kraków. Obrady odbywały się w Uniwersytecie Pedagogicznym oraz w Sali Fontany w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką”.

Od 30 listopada do 2 grudnia przebywała w Wilnie z rewizytą delegacja Biblioteki Kraków w składzie: dyrektor Stanisław Dziedzic, zastępca dyrektora ds. administracyjnych i organizacyjnych Halina Szłapa oraz Jan Brodowski piastujący samodzielne stanowisko ds. kontaktów zewnętrznych i statystyk. 2 grudnia, w obecności wiceprezydent Wilna Edity Tamošiūnaitė, dyrektor Stanisław Dziedzic podpisał z Rimą Gražienė, dyrektor Biblioteki Centralnej Miasta Wilno, umowę o współpracy na lata 2019–2022. W trakcie spotkań z dyrekcją wileńskiej biblioteki (dyrektor Rimy Gražienė oraz jej zastępcy Simony Žilienė) omawiano kwestie dotyczące wspólnych przedsięwzięć, w szczególności udziału wileńskiej biblioteki w przygotowaniu oraz organizacji wystawy poświęconej Stanisławowi Moniuszce. Wizyta w stolicy Litwy była kolejną okazją do przekazania książek w języku polskim.

W grudniu Biblioteka Kraków nawiązała kontakt z Centralną Biblioteką Miasta Ryga. Z inicjatywy Biblioteki Kraków przedstawiono możliwe obszary współpracy oraz podjęto decyzję o wspólnych działaniach.

W grudniu zawarto umowę notarialną przenoszącą prawo własności lokalu użytkowego przy ulicy Agatowej 33 (os. Złocień), gdzie w marcu 2020 roku zostanie otwarta nowa siedziba Filii nr 42. Zawarcie umowy stanowiło realizację części zadania inwestycyjnego, które obejmuje nabycie prawa własności lokalu o powierzchni 120,90 m2, położonego na parterze budynku, z zapewnionym dostępem dla osób niepełnosprawnych. Zapłacono drugą ratę za nabycie prawa własności lokalu. Lokal jest klimatyzowany i wyposażony w system wentylacji. Po przejęciu pomieszczenia od spółdzielni przystąpiono do realizacji dalszej części zadania inwestycyjnego, czyli wykonania prac wykończeniowych, zakupu pierwszego wyposażenia oraz mebli. W grudniu wybrano wykonawców robót budowlanych i mebli oraz zakupiono elementy pierwszego wyposażenia, w tym sprzęt komputerowy i kiosk multimedialny. Przygotowany przez projektanta wnętrz projekt aranżacji przewiduje urządzenie działu dla dorosłych i dla dzieci, a także zorganizowanie stanowisk komputerowych i wydzielonej mobilnymi regałami przestrzeni umożliwiającej mieszkańcom osiedla organizowanie spotkań.

W grudniu zakończono prace remontowo-budowlane w siedzibie Biblioteki Głównej (ul. Powroźnicza 2). Obejmowały one wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz robót wykończeniowych, zakup i montaż oświetlenia, uzupełnienie, renowację, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, położenie posadzek gresowych w korytarzach i pomieszczeniach magazynowych, wykonanie sufitów podwieszanych, malowanie ścian i sufitów, założenie instalacji teletechnicznej, montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Przeprowadzono też renowację zabytkowych drzwi i elementów drewnianych oraz starych lamp. Opracowano ponadto projekt wystroju wnętrz, mebli i aranżacji funkcjonalnej pomieszczeń bibliotecznych, informatorium oraz pomieszczenia, w którym przechowywane będą pamiątki po Jerzym Pomianowskim. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu projekt uzgodniono z miejskim konserwatorem zabytków w zakresie montażu sufitów podwieszanych, posadzek, kolorystyki ścian, oświetlenia pomieszczeń i korytarzy. Opracowano również projekt aranżacji, na którego podstawie wykonano meble i elementy wyposażenia. Renowacji poddano meble przekazane przez panią Aleksandrę Kurczab-Pomianowską, które będą stanowiły wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na pamiątki po Jerzym Pomianowskim, oraz część regałów bibliotecznych. Zakupiono nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny. Na parterze budynku zlokalizowano wypożyczalnię dla dorosłych, dział dla dzieci i młodzieży, czytelnię czasopism oraz stanowiska komputerowe. Przewidywane otwarcie w marcu 2020 roku.

W roku 2019 na emeryturę przeszły:

  • Urszula Cholewa – starszy referent ds. gospodarczo-technicznych, pracownik działu gospodarczo-technicznego;
  • Alicja Cyran – starszy bibliotekarz, kierownik Filii nr 8;
  • Małgorzata Orłowska – starszy bibliotekarz, pracownik Filii nr 53;
  • Bogusława Pląder – starszy bibliotekarz, pracownik Filii nr 42;
  • Jadwiga Wiatr – pełnomocnik dyrektora ds. strategii i rozwoju biblioteki, była wieloletnia dyrektor Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej;
  • Jolanta Wściubiak – starszy kustosz, kierownik Filii nr 51.

Opracował Janusz M. Paluch

Współpraca: Izabela Ronkiewicz-Brągiel, Halina Szłapa, Paulina Knapik-Lizak, Jan Brodowski