Janusz M. Paluch

Krakowska Książka Miesiąca – Listopad 2019

Nie bądź idiotą, przeczytaj…

Andrzej Nowak, O historii nie dla idiotów. Rozmowy i przypadki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019

Andrzej Nowak, O historii nie dla idiotów. Rozmowy i przypadki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019

Nie bądź idiotą, przeczytaj…! Nie, to nie jest obraźliwy tytuł. Mam na myśli książkę prof. Andrzeja Nowaka O historii nie dla idiotów. Rozmowy i przypadki. Określenie „idiota”, wywodzące się z greki, oznacza osobę nieinteresującą się sprawami publicznymi, polityką, a skupiającą się na własnych przyjemnościach. Autor jest znanym i cenionym historykiem, którego książki i wypowiedzi często wywołują interesujące dyskusje. W najnowszej książce, w części pierwszej, zgromadził dziesięć wywiadów przeprowadzonych w ostatnich trzydziestu latach z wybitnymi pisarzami i historykami. Są wśród nich Stefan Kieniewicz, Piotr Wandycz, Richard Pipes, Andrzej Walicki, Henryk Samsonowicz, Andrzej Paczkowski, Antony Polonsky, Andrzej Sulima-Kamiński, Roman Szporluk i Tomasz Łubieński. Druga część zawiera teksty poświęcone ważnym historycznym tematom związanym przyjęciem przez Polskę chrztu, przyjęciu unii horodelskiej oraz pojęciom niepodległości, patriotyzmu, zdrady. Ponad 600-stronnicowy tom to ważna lektura – w sam raz na długie zimowe wieczory.

Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Kraków” 2019, nr 12